• 0888 52 90 30
  • Условия за ползване

   Общи условия за ползване на сайта gallerymaestro.com

   Галерия Маестро ЕООД е с предмет на дейност търговия с произведения на изкуството(картини, скулптура и икони).

   Галерия Маестро ЕООД е с търговски адрес на регистраця, гр. София 1000, ул Цар Самуил 37, управител Райна Тодорова Костова.

   Общите условия са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки потребител.

   Моля, прочетете внимателно общите условия преди да ползвате www.gallerymaestro.com . Тези условия представляват договор между Вас и Галерия Маестро ЕООД, с който получавате правото да ползвате съответните услуги предоставени от сайта. С ползване на www.gallerymaestro.com, Вие се съгласявате с настоящите условия и с всички бъдещи промени, като се задължавате да ги спазвате. Галерия Маестро ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия при настъпила необходимост. Моля, проверявайте редовно тази страница за възможни промени в условията за ползване.

   Галерия Маестро ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите клиенти ползватели, както и да коригира неточности при техническите и други параметри на произведенията, които предлага.

   Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано без писмено съгласие от фирма Галерия Маестро ЕООД.

   Стоки обект на продажба

   Обект на продажба в сайта са картини, скулптура и икони.

   Всяка една картина, скулптура и икона са подробно описани - автор, размер, с рамка или без рамка, техника и материал.

   Под произведение се разбира: картина ,скулптура или икона.

   Условия за поръчка

   Поръчаното от клиента ползвател произведение се доставя на посочения адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

   Картините се предлагат с рамка или без рамка, така както са показани в сайта.

   В цената на картината не е включена рамката, тя е комплимент от Галерия Маестро ЕООД.

   Ако купувача желае да получи картина без рамка, то той трябва писмено да заяви това.

   Поръчката се прави след предварително попълване на съответния формуляр за заявка, който е публикуван в сайта.

   Права и задължения на Купувача

   Купувачът има право да получи допълнителна информация за произведението, като направи запитване на посочените контакти в сайта писмено или по телефон.

   Купувачът има право да върне произведението при следните условия:

   1. При получаване на произведението от куриер или служител на фирмата и на момента установи даден дефект.

   2. При получаване на произведението от куриер или служител на фирмата и на момента установи, че то не отговаря на предварително поръчаното

   Купувачът е задължен да попълни правилно и с верни данни формуляра за покупка на произведението.

   Купувачът е задължен при получаване на произведението от куриер или служител на фирмата да го заплати на момента.

   Купувачът е задължен при получаване на произведението от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди , че то отговаря на поръчаното от него.

   Други условия

   gallerymaestro.com не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които gallerymaestro.com осигурява връзка.

 • Последно разгледани