• 0888 52 90 30
    • Живопис

      Живопис е вид изобразително изкуство и предствалява нанасяне на цветни бои, пигменти върху хартия, платно, дърво, стена, стъкло, коприна, керамика и други носители. Боята обикновено се нанася с четка, но може да се ползват и други предмети, например цветен молив. Принципно живописта се изгражда на основата на баланса между топли и студени тонове. Изразните ѝ средства са маската, цветното петно, фактурата на живописния слой. От първостепенно значение за нея е колоритът. Като всяко друго изкуство, тя може да изпълнява познавателна, естетическа, идеологическа, възпитателна, документална и други функции. Рисунките могат да бъдат натуралистични, фотографски, абстрактни, да бъдат натоварени със съдържание, символика, емоция или да имат политически характер.

  • Последно разгледани