• Общи условия

   I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

   Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта  www.gallerymaestro.com. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта, www.gallerymaestro.com вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

   Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и Галерия Маестро ЕООД ЕИК: 130996722, с търговски адрес на регистрация: гр. София 1000, ул Цар Самуил 37, с управител Райна Тодорова Костова, и имат за цел да уредят условията, при които Галерия Маестро ЕООД предлага продуктите и услугите, предоставени на или чрез  www.gallerymaestro.com

   Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия - моля  не използвайте www.gallerymaestro.com

   Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

   II. ДЕФИНИЦИИ

   По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

   • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.gallerymaestro.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.
   • УСЛУГА/и" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
   • „ПРОДУКТ/и“, „ПРОИЗВЕДЕНИЕ/я“ са прелаганите за продажба произведения на изкуството - картини, скулптори и икони представени в уебсайта;
   • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което  Галерия Маестро ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
   • "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
   • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

   III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

   Галерия Маестро ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Галерия Маестро ЕООД полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. За повече информация относно Политиката ни за поверителност, моля посетете следния линк: https://www.gallerymaestro.com/politika-za-poveritelnost

   IV. ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

   • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
   • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
   • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Галерия Маестро ЕООД
   • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
   • Съдържанието на интернет сайта се определя от Галерия Маестро ЕООД  като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
   • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
   • Сайтът www.gallerymaestro.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
   • Сайтът www.gallerymaestro.com има право да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитки“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. Повече информация относно Политиката ни относно бисквитките може да бъде намерена на този адрес.
   • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  www.gallerymaestro.com на следния адрес или email за контакти: gallerymaestro@gmail.com
   • Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa.

   V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

   В страницата www.gallerymaestro.com са представени картини, скулптори и икони на различни автори. Всяко представено в сайта произведение, е съпътствано от цена и основни характеристики - автор, размер, с рамка или без рамка, техника и материал. Галерия Маестро ЕООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните произведения, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до произведения, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Галерия Маестро ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на произведенията.

   VI. ЦВЕТОВЕ

   Поради разлики в мониторите и техните настройки, реалните цветове и текстури на повърхностите на произведенията може леко да се различават от тези на снимките.

   VII. ПОРЪЧКА

   Потребителите сключват договор за покупко-продажба на предлаганите от Галерия Мастро ЕООД произведения.

   При липса на наличност от даден продукт Галерия Мастро ЕООД си запазва правото да откаже поръчката.

   След избиране на едно или повече произведения, предлагани на уебсайта на Галерия Мастро ЕООД, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

   Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си.

   При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, както и обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение.

   Картините се предлагат с рамка или без рамка, така както са показани в сайта.

   В цената на картината не е включена рамката, тя е комплимент от Галерия Маестро ЕООД.

   Ако Потребителят желае да получи картина без рамка, то той трябва писмено да заяви това.

   За поръчки и уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения телефон в секция Контакти.

   VIII. ЦЕНИ

   Всички посочени на сайта цени са в лева.

   Цените на произведенията включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

   Галерия Маестро ЕООД  има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената,

   която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на произведенията в сайта, Галерия Маестро ЕООД, има правото да откаже

   изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

   При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

   IX. ПЛАЩАНЕ

   Потребителят заплаща поръчаните произведения на куриера с наложен платеж в момента на тяхната доставка.

   Право на Потребителя е да отвори пратката в присъствието на куриера и да се убеди в нейния добър вид, преди да заплати дължимата по товарителницата сума.

   Ако Потребителят забележи нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

   Купувачът е задължен при получаване на произведението от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди, че то отговаря на поръчаното от него.

   Ако вследствие на транспортирането има щети по продукта и те не са регистрирани в писмен вид, Галерия Маестро ЕООД няма да може да признае рекламацията.

   X. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

   Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, освен в случаите на чл. 57 т.3 от ЗЗП, а именно за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

   За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми Галерия Маестро ЕООД посочвайки име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде изпратено на e-mail: gallerymaestro@gmail.com

   При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

   Галерия Маестро ЕООД извършва възстановяване на суми само по посочена от потребителя банкова сметка в 14 дневен срок от получаване обратно на продукта.

   Галерия Маестро ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

   Потребителят следва да изпрати на Галерия Маестро ЕООД  произведението не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

   Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

   XI. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

   Сайтът www.gallerymaestro.com съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

   XII. АВТОРСКИ ПРАВА

   Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

   Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.
   При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.gallerymaestro.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.

   XIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

   • Галерия Маестро ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
   • Галерия Маестро ЕООД   не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
   • Галерия Маестро ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
   • Галерия Маестро ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.

   XIV. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

   Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

   В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

   Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
   Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

   Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта www.gallerymaestro.com  или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на www.gallerymaestro.com

 • Последно разгледани